top of page

KURSLARIMIZ

Genel İngilizce

İngilizce dilindeki genel yabancı dil programlarında CEF* kriterlerine uygun materyaller, eğitim ve değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği CEF kriterleri doğrultusunda toplam 6 seviye olan programlarda, öğrenci merkezli eğitim sayesinde; öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri ve kelime bilgilerinin gelişimi eş zamanlı olarak sağlanmaktadır. Her seviye sonunda öğrencinin dil becerisini ölçen bir sınav uygulanmakta, bu sınavdan başarılı olan öğrenciler bir üst seviyeye devam hakkı kazanmaktadır. Kurs bitiminde her kursiyere M.E.B onaylı kurs katılım sertifikası verilmektedir.

*CEF kriterleri ile ilgili daha fazla bilgi için:

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Dilleri_Ortak_%C3%87er%C3%A7eve_Program%C4%B1  

İlkokul ve Ortaokul

Dinleme, konuşma, yazma, okuma becerilerinin kelime bilgisi ile paralel olarak geliştirildiği bir program izlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda okutulan kitaplar, tüm dünyada etkisini gösteren 21.yüzyıl öğrenme stratejilerine uygun bilgisayar ve internet destekli kitaplardır. Yaş gruplarına uygun oyun ve aktivitelerle desteklenen programlarımızda temel amaç, öğrencilerin kendilerini anadillerinde olduğu kadar akıcı bir şekilde ifade edebilmeleri için doğru temellerin atılmasıdır. Ayrıca ders konularına paralel STEAM aktiviteleri de yapılmaktadır.

Tüm okula destek programlarında, kurslardan herhangi birine katılan tüm öğrencilerin katılabileceği haftada bir ders seviyeye uygun kelime bilgisi ve dil akıcılığının geliştirilmesi hedeflenen bir konuşma kulübü de yer almaktadır. 

Veli takibini daha kolay hale getirmek amacıyla, kurslarda işlenen konular ve verilen ödevler aynı hafta  içerisinde öğrencilerin kullandıkları dijital platformlara  aktarılmaktadır.

İş ile İlgili İngilizce

 

İş ile ilgili yabancı dil programları, iş yazışmaları, telefon görüşmeleri ve iş kolunuzla ilgili kelime bilgilerini içermektedir. Bu programa devam edebilmek için en az B2 (orta) seviye yabancı dil bilgisine ihtiyaç vardır. Yabancı Dil seviyesinin bu programa devam etmek için yeterli olmadığı durumlarda, genel yabancı dil programlarından uygun olanı ve iş ile ilgili yabancı dil programı eş zamanlı olarak devam ettirilir.

Sınavlara Hazırlık

Listelenen tüm sınavlara hazırlık eğitimleri, sınav kelime bilgisi ve sınav teknikleri, konusunda uzman eğitim kadrosu tarafından kişiye özel programlar olarak hazırlanmaktadır.

Cambridge Üniversitesi Young Learners (Starters,Movers,Flyers,KET,PET)
IELTS
YDS
YÖKDİL
ve tüm üniversitelerin hazırlık atlama sınavları

bottom of page